Skrivelser, yttranden, aktiviteter

Bums ambition är att påverka politiker och andra beslutsfattare till
att tidigt i bygg- och planprocessen ta in barnen och deras behov. Det gör vi bland annat genom att skicka in skrivelser och yttranden, dela ut flygblad och uppvakta – byggbolag, arkitektkontor, politiker, tjänstemän.

BILDENParkområdet i kvarteret Häradsdomaren i Enskede. Foto: Helena Friman

Yttrande över Telefonplan 28-01-2023

Bums årsrapport januari 2023.docx

Skolinspektionen svarar Clarissa och Bums 11-03-2022

Förslag till att utvidga lekplatsen Rovfågeln i Aspudden 26-01-2022

Synpunkter på  planförslag för del av Herbariet 2, Liljeholmen, nya idrottshallar samt ny skola i Midsommarkransen 22-11-2021

Remissvar på motion om en stadsövergripande strategi samt framtagande av en konceptbyggnad för parklekar 21-9-2021

Stoppa utbyggnaden av Nybohovsskolan! 29-6-2021

Boverket, det behövs tydliga krav på förskolegårdarnas storlek! 22-6-2021

Svar och kommentar till Dagens Nyheters artikel om Slakthusområdet 21-5-2021

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Liljeholmen 25-2-2021

Remissvar från BUMS om förskolegårdar i Stockholm 16 december 2020

Skrivelse till utbildningsdepartementet: Skolpengen styr snett för förskolegårdar och skolgårdar 4-12-2020

Synpunkter på Årstafältet, granskningsskede etapp 2 och 3, 25-9-2020

Synpunkter på Slakthuset, etapp 1, granskningsskede, 21-9-2020

Tack för en strålande artikel 7 juni 2020

Rosteriet, bemötande av förvaltningens skrivelse 10-12-2020

Marievik, brev till ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden 6-12-2019

Varning för Slakthusområdet! 30-11-2019

Slakthusområdet, Synpunkter på förslaget till detaljplan för Kylfacket 1 30-11-2019

Telestaden, samrådssynpunkter avseende stadsutvecklingen 25-11-2020

Yttrande över förskolor mm i Marievik 14-10-2019

Marievik, Planförslaget den sämsta barnmiljö vi sett 7-10-2019

Samrådsyttrande över planförslag Häradsdomaren 1-5 2019

Reflektioner från seminariet Att bygga stad 24-01 2019 

Synpunkter på Häradsdomaren 11-1 2019

Brev till Stockholmspolitiker 27-11 2018

Pamflett Lövholmen

Lövholmen 27:5-2018

Slakthusområdet 18-5-2018

Flygblad Lövholmen 18:5-2018

Seminarium Plats för barn i staden 7 maj 2018

Telefonplan 27:4-2018

Stockholms parker historia. 16-03 2018

Kontakt med barnombudsmannen 14-03 2018

Brev till Stadsdelsnämnderna våren 2017

Politiker om utemiljön våren 2017