Skrivelser, yttranden, aktiviteter

Bums ambition är att påverka politiker och andra beslutsfattare till
att tidigt i bygg- och planprocessen ta in barnen och deras behov. Det gör vi bland annat genom att skicka in skrivelser och yttranden, dela ut flygblad och
uppvakta – byggbolag, arkitektkontor, politiker, tjänstemän.

BILDENParkområdet i kvarteret Häradsdomaren i Enskede. Foto: Helena Friman

Samrådsyttrande över planförslag Häradsdomaren 1-5 2019

Reflektioner från seminariet Att bygga stad 24-01 2019 

Synpunkter på Häradsdomaren 11-1 2019

Brev till Stockholmspolitiker 27-11 2018

Pamflett Lövholmen

Lövholmen 27:5-2018

Slakthusområdet 18-5-2018

Flygblad Lövholmen 18:5-2018

Seminarium Plats för barn i staden 7 maj 2018

Telefonplan 27:4-2018

Stockholms parker historia. 16-03 2018

Kontakt med barnombudsmannen 14-03 2018

Brev till Stadsdelsnämnderna våren 2017

Politiker om utemiljön våren 2017. docx