Bums remissvar till Stockholms fullmäktige

Barn tar plats och de ska få ta plats. De behöver utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod och sina sociala förmågor, skriver Kristina Kratz, Cecilia Herrström, Maria Ljuslin (alla V) i en motion till Stockholms fullmäktige. BUMS har av kommunstyrelsen ombetts att vara remissinstans. Vi håller förstås med men kompletterar och fördjupar också.
Läs vårt svar här, författat av Elisabeth Edsjö, Helena Friman, Kerstin Bodström och Kerstin Wickman.