Publicerade artiklar

Bums artiklar & inlägg om förskolegårdar: 

Vart tog grönskan vägen?

Ett svek att krympa barnens ytor för utomhuslek. Dagens Nyheter 6-02 2019

Ska barnen behöva andas mikroplast?

Barn i stan I: Så började en folkrörelse för bättre barn- och stadsmiljö. Utemiljö nr 7 2018

Barn i stan II: ”Barns utveckling och hälsa är beroende av en bra miljö”. Utemiljö nr 7 2018

Barnen i staden. Ledungen nr 3 2018

Den täta staden – ett hot mot barns hälsa. Stadsbyggnad_nr 2 2018

Chanser till lek för barn krymper i nya områden. Svenska Dagbladet 10-08 2018

Mot bättre vetande. Miljömagasinet 24-8 2018

Den höga exploateringen – förödande konsekvenser för barns hälsa och naturen. Arkitektur 6 September 2018

 

Andra artiklar och dokument om förskolegårdar:

Boverket: Skolor och förskolor – exempelsamling 4-9 2019

Marievik Barnkonsekvensanalys_28-9 2016

Barns utemiljöer är en rättighetsfråga. Sydsvenskan 23-9 2019

Barnen som ska bo här får betala ett högt pris. SvD 1-6 2019

Bättre stadsplanering när barnen inkluderas. Arkitekten 30-1 2019

Förskolegårdarna krymper i nya stadsdelar. Dagens Nyheter 9-1 2018

Landskapsarkitekt: ”Vi tränger in våra barn i små mörka kyffen”. Dagens Nyheter 9-1 2018

Lite utrymme för utomhuslek på nya förskolan: ”Bra exempel på hur man inte bör göra”. Norrtelje tidning 18-1 2018