Publicerade artiklar

Bums artiklar & inlägg om förskolegårdar: 

Stora förskolor är ett hot mot barns hälsa och utveckling. Mitti Stockholm 10 februari 2022

Barns hälsa står på spel – skarpare regler behövs! Arkitekten 1 september 2021

Barn har rätt till skolgård! Arkitektur 11 mars 2021

Stoppa massrivningen av lekplatser! Svenska Dagbladet 15 februari 2021

Bums intervjuad i Stockholmstidningen nr 3-2020

Cynism eller total okunnighet? Kommentar till artikeln Mindre ytor för barnen i Arkitekten nr 8-2020

Skärmavbild 2020-09-29 kl. 13.16.54

Liten plats att leka på. HuddingeDirekt 20-04-2020 

Politiker tränger ihop barn på förskolegårdar. Dagens Nyheter 23-12-2019

Förskolebarn trängs ihop på innergårdar utan sol. Dagens Nyheter 29-11 2019

page43

Barnen byggs bort. Axess 8-2019

Vart tog grönskan vägen?

Ett svek att krympa barnens ytor för utomhuslek. Dagens Nyheter 6-02 2019

Ska barnen behöva andas mikroplast?

Barn i stan I: Så började en folkrörelse för bättre barn- och stadsmiljö. Utemiljö nr 7 2018

Barn i stan II: ”Barns utveckling och hälsa är beroende av en bra miljö”. Utemiljö nr 7 2018

Barnen i staden. Ledungen nr 3 2018

Den täta staden – ett hot mot barns hälsa. Stadsbyggnad_nr 2 2018

Chanser till lek för barn krymper i nya områden. Svenska Dagbladet 10-08 2018

Mot bättre vetande. Miljömagasinet 24-8 2018

Den höga exploateringen – förödande konsekvenser för barns hälsa och naturen. Arkitektur 6 September 2018

Andra artiklar och dokument om förskolegårdar:

Boverkets ambitioner är för låga SvD Debatt 14 maj 2022

Ytan för rörelse på skolgårdarna minskar SvD Debatt 11 maj 2022

Smygande förändringar i förskolan 19 mars 2021

Motion från V om Stockholms förskolegårdar 11 juni 2020

Därför är förskolegårdarna små i Hägersten-Liljeholmen Mitt-i 5 juni 2020

Förskolegårdarna i Skärholmen ska kartläggas Mitt-i 5 juni 2020

Barn i Liljeholmen har för små liten lekyta på förskolegårdarna Mitt-i 1 juni 2020

Barn rör sig mindre på förskolor med små gårdar Mitt-i 1 juni 2020

4 krav som alla förskolegårdar borde ha enligt experten Mitt-i 1 juni 2020

Våra barn förtjänar bättre än snabbmatslekplatser. Svenska Dagbladet 28 april 2020

SLU-professorn kämpar vidare för gröna värden Arkitekten okt 2019

Boverket: Skolor och förskolor – exempelsamling 4-9 2019

Marievik Barnkonsekvensanalys_28-9 2016

Barns utemiljöer är en rättighetsfråga. Sydsvenskan 23-9 2019

Barnen som ska bo här får betala ett högt pris. SvD 1-6 2019

Bättre stadsplanering när barnen inkluderas. Arkitekten 30-1 2019

Förskolegårdarna krymper i nya stadsdelar. Dagens Nyheter 9-1 2018

Landskapsarkitekt: ”Vi tränger in våra barn i små mörka kyffen”. Dagens Nyheter 9-1 2018

Lite utrymme för utomhuslek på nya förskolan: ”Bra exempel på hur man inte bör göra”. Norrtelje tidning 18-1 2018