Inga fler skolbarn intill Essingeleden!

Idén att lägga ytterligare en skolbyggnad mitt i den värsta trafikkarusellen i södra Stockholm är helt befängd! Det skriver Elisabeth Edsjö för BUMS i en skrivelse till Stockholms stad. Platsen där man vill bygga en ny grundskola för 1000 elever är omringad av Essingeleden, Södertäljevägen, Hägerstensvägen och Tellusborgsvägen… Av kartan här framgår också att staden planerar ytterligare utbyggnad av skolor i trafikstörda lägen.
Läs skrivelsen här!

Små gårdar ger trängsel i parken

Ju mindre förskolegård desto mer behov av att ta med barnen till allmänna parker. Det framgår av den rapport som Landskapslaget tagit fram i samverkan med och på uppdrag av Exploateringskontoret, Stockholms Stad. Området man undersökt är norra Liljeholmen.
Förutom att gårdarna är små spelar även utformningen stor roll. Gårdarna kan vara oinspirerande, sakna utrustning och växtlighet, och inte utmana barnens motoriska behov.
Men när de små gårdarnas förskolegrupper går iväg till parken blir det konkurrens om de eftertraktade grönytorna. Det blir ”trångt” och ”fullt” då andra barngrupper är ute samtidigt.
Läs sammanställningen här!