Två förskolegårdar med helt olika möjligheter till lek

Tor Edsjö, arkitekt och medlem i Bums, har analyserat två förskolegårdar i Bredäng i södra Stockholm. Den ena förskolan är byggd på 70-talet, den andra är av färskt datum. Gårdarna som ligger intill varandra visar hur mycket mindre yta barnen idag får att leka på och hur frikostig man har blivit med plastgräset!
Läs hans redogörelse med kommentarer här: