Barn har alltid lekt

Barn har alltid lekt, överallt. Men när den första lekplatsen i Stockholm
byggdes, i Vasaparken, var det en början på det som skulle kallas för barnens århundrade. 
1936 kom den första Parkleken med kommunalt anställd personal,
i Observatorielunden och i Björns trädgård. Två år senare fanns Parkleken
i ytterligare 14 parker runt om i staden.

karlbergsvägen 49, 1973. stefan hasselberg (kopia)Foto Stefan Hasselberg 1973. Stockholms digitala museum

Innerstadens täta stenstad, som många människor gärna vill bo i, sägs vara förebild till de nya stadsdelar som byggs idag. Det är ett narraktigt påstående. Då fick husen vara högst fem våningar med en indragen sjätte våning och gatornas bredd stod i proportion till husens höjd, ju högre hus desto bredare gator. Nu är regelverken avskaffade, det byggs högre och tätare än någonsin tidigare i Stockholm. Gårdarna blir mörka. Där ska barnen vara.
Helena Friman

Barn som leker på Nytorget.Nytorget omkring 1925.
Foto Ossian Åkerlind, Stockholms stadsmuseum.
digitalastadsmuseet.stockholm.se

I historien finns framtiden

så påstås ibland i vår postmoderna värld. För Bums är det ett faktum. Barns lekmöjligheter utomhus i våra städer var på 1960- och 70-talet helt andra än idag.
Jag hittade en kassett diabilder i en garderob hemma. Jag hade, som lärare på Bildlärarinstitutet/Konstfack, använt dem då i undervisningen. Bilderna är ett bevis på barns obegränsade fantasi, hur de utmanar sina kroppsliga förmågor, hur de inspirerar varandra och hur de utvecklar en fantastisk förmåga till samarbete.
Här ett litet urval. Ta för er, tänk efter. Visst skulle det kunna var så här idag också. Och var händer med de barn som aldrig får möjlighet att styra över sina lekar. Behöver inte barn ha roligt? Behöver de inte få utveckla sin fantasi? Hur blir de annars som vuxna
Kerstin Wickman

kerstin1238

kerstin1239

kerstin1240

kerstin1241

De fyra bilderna ovan är från Danmark. Där fanns bygglekplatser redan på 1940-talet och blev en inspirationskälla för många svenska kommuner.

kerstin2242

Som här i Liljeholmen.