Stora förskolor är ett hot mot barns hälsa och utveckling

Utbyggnaden av stora förskolor med upp till tolv avdelningar sker i snabb takt, trots att det saknas studier av hur dessa påverkar barns utveckling. Hur barnen ska kunna komma ut för att leka och växla mellan olika aktiviteter är en gåta, skriver Elisabeth Edsjö och Clarissa Kugelberg för BUMS i en debattartikel i Mitti Stockholm.

Förskolan Hasselbacken i Västertorp med plats för över 200 barn.