Lästips

Gör plats för barn och unga!
En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Boverket Rapport 2015:8

Förskolans utemiljö
Socialmedicinsk tidskrift, 2013 årgång 90 häfte 4
www.socialmedicinsktidskrift.se

Lek äger rum: planering för barn och ungdomar
Anna Lenninge och Titti Olsson. Formas 2006

Plats för LEK – svenska lekplatser förr och nu
Red. Märit Jansson och Åsa Klintborg Ahlklo. Svensk byggtjänst 2016

Plats och lärande
Dokumentation från forskarseminariet. Red. Petter Åkerblom. Movium rapport 1:2004