Täta höghusstäder – gör om gör rätt!

Planen för Marievik i Liljeholmen kan ses som ett lågvattenmärke, skriver arkitekterna Tomas Lewan, Thorbjörn Andersson och Tor Edsjö, den senare aktiv medlem i Bums. Läs deras artikel i Arkitektur här.
Även Clarissa Kugelberg och Karin Schibbye, båda Bums, argumenterar mot planen i ett öppet brev till kommunfullmäktige. Karin Schibbye och Tor Edsjö har också ställt samman planerna för sex aktuella byggprojekt vid Liljeholmen.