Ett aktivt år för BUMS!

Vår lilla aktivistgrupp hann med mycket under 2022. Vi har kontaktat politiker för att visa hur dåliga stadsplaner kommer att påverkar de små barnen negativt. Vi har skrivit remissvar och fått in artiklar i tidningar, vi har deltagit i konferenser och gjort flera studiebesök för att hitta bra exempel i kommuner där det planeras och byggs nytt på bra vis. Vi har bjudit in och samarbetat med olika experter och vi fortsätter att bråka när politiker och tjänstemän släpper barnperspektivet (även när de med silkeslena röster säger sig värna just barnen).
Vår årsrapport som du hittar här är en katalog mest för internt bruk, men vi tycker den visar på vår ambition och handlingskraft!