Boverket, det behövs tydliga krav på förskolegårdarnas storlek!

BUMS välkomnar Boverkets förslag om nya föreskrifter, men konstaterar att de fortfarande inte innehåller några ytkrav på gårdarna. Det är särskilt anmärkningsvärt när Boverkets analys av dagens situation i var och varannan mening tar upp just att gårdarna är för små och minskar i storlek. Vår erfarenhet innebär att föreskrifterna måste skärpas med tydliga krav på ytans storlek för att ge effekt, skriver Elisabeth Edsjö för BUMS i ett öppet brev till regeringen.