Satsa på parkleken!

Kommunfullmäktige i Stockholm bör skaffa en stadsövergripande strategi för utveckling, utbyggnad och finansiering  av stadens parklekar. Det skriver Helena Friman och Tor Edsjö från BUMS i ett remissyttrande på en motion. BUMS föreslår att flera byggnadstyper för parklekar med olika karaktär tas fram t ex genom en tävling. Och att arbetet sker i nära samarbete med personal på marken.
Remissvar om parklekar

Parkleken i Stora Blecktornsparken