Smygande förändringar i förskolan

Nya förskolor förläggs inte bara till trånga, mörka innegårdar (ex. Marievik) utan vi ser även att befintliga välfungerande förskolor får ge plats för nya stora förskolor utan att gårdens storlek utökas och att mindre förskolor läggs ner. Som Trekantens förskola i Liljeholmen – med två välfungerande avdelningar – som nu ska läggas ner.
Bums protesterar mot detta i en skrivelse till ledamöterna i Hägersten–Älvsjö stadsdelsförvaltning. Till skrivelsen har Clarissa Kugelberg i Bums bifogat en fördjupande bakgrund där hon även uppmärksammar Sisabs koncept för nybyggda förskolor – med upp till 144 barn i samma byggnad och avsevärt krympande yta per barn.

Bums remissvar till Stockholms fullmäktige

Barn tar plats och de ska få ta plats. De behöver utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod och sina sociala förmågor, skriver Kristina Kratz, Cecilia Herrström, Maria Ljuslin (alla V) i en motion till Stockholms fullmäktige. BUMS har av kommunstyrelsen ombetts att vara remissinstans. Vi håller förstås med men kompletterar och fördjupar också.
Läs vårt svar här, författat av Elisabeth Edsjö, Helena Friman, Kerstin Bodström och Kerstin Wickman.

Täta höghusstäder – gör om gör rätt!

Planen för Marievik i Liljeholmen kan ses som ett lågvattenmärke, skriver arkitekterna Tomas Lewan, Thorbjörn Andersson och Tor Edsjö, den senare aktiv medlem i Bums. Läs deras artikel i Arkitektur här.
Även Clarissa Kugelberg och Karin Schibbye, båda Bums, argumenterar mot planen i ett öppet brev till kommunfullmäktige. Karin Schibbye och Tor Edsjö har också ställt samman planerna för sex aktuella byggprojekt vid Liljeholmen.

Två förskolegårdar med helt olika möjligheter till lek

Tor Edsjö, arkitekt och medlem i Bums, har analyserat två förskolegårdar i Bredäng i södra Stockholm. Den ena förskolan är byggd på 70-talet, den andra är av färskt datum. Gårdarna som ligger intill varandra visar hur mycket mindre yta barnen idag får att leka på och hur frikostig man har blivit med plastgräset!
Läs hans redogörelse med kommentarer här:

Reportageserie om de små förskolegårdarna

Bara två stadsdelar i Stockholm lever upp till Boverkets rekommendationer om tillräcklig lekyta utomhus och ju större gård förskolan hade – desto mer rörde barnen på sig. Att det finns ett klart samband mellan utemiljö och fysisk aktivitet visar flera vetenskapliga studier. Det framgår av en serie artiklar i tidningen Mitt i:s kartläggning. Läs dem här! (Scrolla ner till Andra artiklar och dokument om förskolegårdar).
I ett tackbrev till tidningens redaktion tar BUMS-medlemmen Kerstin Wickman också upp det ymniga användandet av plastgräs på förskolegårdarna.

 

Vi vill inte ha ett stadsbyggande som löper amok!

200430 Affischtavla Vinterviken[2]

Var går gränsen mellan att bygga tätt och att bygga för tätt?
BUMS har granskat sex aktuella byggprojekt vid Liljeholmen där markägare och fastighetsbolag har planer på att bygga nytt – med höga hus som ligger tätt.
Inget av de sex projekt som redovisats här har färdiga planer. Det är viktigt att vi nu tar ställning till förslagen. Vi vill inte ha ett stadsbyggande som löper amok!
Sammanställning för Hägerstens Hembygdsförening och BUMS är utförd av Tor Edsjö och Karin Schibbye.
På bilden syns plakaten uppsatta i Vinterviken. Läs plakatet om BUMS  här och om stadsbyggandet här!