Frigående barn kräver förändrade byggplaner

Frigående barn av Sandra Dahlén är en föräldrabok om det ökade stillasittandet och hur vi tillsammans tillgodoser våra barns behov av rörelse.

Jag har läst denna bok med stort intresse. Den är en ”föräldrabok”, men många fler kan ha glädje av den. Egentligen alla som är intresserade av barns utveckling. Texten är lättläst och samtidigt fullmatad och den bygger både på forskning och intervjuer med föräldrar och andra med stor kunskap om barn. Vikten av att röra sig, lära sig att hantera risker och att få leka ostört betonas.  Texten väcker oro för vad som håller på att hända med barns kondition.

Arbetet i BUMS har hittills huvudsakligen handlat om förskolebarnens gårdar, något också om skolbarnens gårdar och om allmänna lekplatser och parker. Sandras bok handlar i första hand om barns utemiljö under den tid de inte är i förskolan eller skolan. Om den tid som föräldrarna styr över och som är en ganska stor del under en vecka. Då är det för de små barnen främst gården till bostadshuset och närbelägna lekplatser och för de större barnen ”lekområden” i det egna och i angränsande kvarter som gäller. De kvarter som jag växte upp i, på 40- och tidigt 50-tal, hade dessa förutsättningar och vår lek såg ut som den Sandra beskriver. Fri och gränsöverskridande och utan mycket insyn från vuxna. Blessyrer men inga katastrofer.  

Idag finns sådana bostadskvarter kvar. Men de nya, de som byggts de senast 20 åren i storstadsregionernas attraktiva zoner, ser definitivt inte ut så. Än mindre de som finns i planerna för kommande bebyggelse. Bostadsgårdarna har försvunnit. Kvar finns ett litet trångt utrymme mellan fasaderna på höga hus. Mycket små gårdar som ofta ska delas med en förskolegård. Det finns inget att släppa ut barnen till, varken på den egna gården eller grannkvarterets.

Extrema exempel i Stockholm är Hagastaden men den tätheten kommer att övertrumfas i kommande områden.  Att bo högt upp är också ett hinder. Mängden människor som bor kring ”gården” gör att det blir otryggt. Nya parker läggs i regel inte in detaljplanerna, äldre parker naggas i kanten och många lekplatser läggs ner ned. 

Sandra Dahlén tar också upp att det måste vara lockande att gå ut. Ingen vill gå ut ensam och leka och det måste finnas utmaningar för alla åldrar. Här kommer också föräldrarnas oro in och författaren går på ett noggrant sätt igenom alla faror som lurar och avdramatiserar det mesta.

Om vi ska kunna ge våra barn bra förutsättningar för att röra sig utomhus måste en stor del av de planer som ligger färdiga för nya bostadskvarter omarbetas. Lägre bebyggelse, gott om utrymme på marken och starka inslag av naturmark.  Planering för spännande lek utomhus. Plats för improvisation och fantasi.

Elisabeth Edsjö, BUMS

Det finns en omfattande källförteckning till Sandra Dahléns bok, 23 tätskrivna sidor. Boken är utgiven av Leopard förlag 2021.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s