Två medborgarförslag om utvidgning av förskolegårdar

Det finns förskolegårdar som kan utvidgas utan att andra intressen blir lidande. Det har föräldrarna i förskolan Rosteriet i Liljeholmen tagit fasta på i ett medborgarförslag. Stadsdelsförvaltningen skrev ett förslag till beslut i stadsdelsnämnden där de avvisade förslaget. De tycker att det skulle bli för dyrt och att det skulle ta parkmark från andra. BUMS har svarat på förvaltningens yttrande och framhåller i sitt bemötande bland annat att förvaltningen överdrivit kostnaderna. BUMS säger också att utvidgningen det i det här fallet inte minskar värdet av den omgivande parken, snarare ökar värdet. Stadsdelsnämnden i Hägersten Liljeholmen tar ställning vid sitt möte den 19 december.

Även föräldrarna i förskolan Björnlandet har gjort ett medborgarförslag om utvidgning av gården.

BUMS har hjälpt till att utforma förslagen. Vi hoppas att fler föräldrar tar initiativ av det här slaget, och vi hjälper gärna till.

Varning för Slakthusområdet!

toppbild-slakthusomradet-juni-2019-1560x648I maj framhöll Bums att den mycket höga tätheten i Slakthusområdet inte kommer att leda till en socialt hållbar stadsdel. I den skrivelse som vi 30 november skickat in till staden koncentrerar vi oss på utemiljön för förskolebarnen.
Av de tre förskolor som ska byggas i etapp 1 ligger en i de nedersta två våningarna i ett bostadshus med gård endast på taket till en idrottshall. En gård som dessutom delas med de boende. Den andra förskolan finns på två bottenvåningar i ett högt bostadshus och förskolegården på ca 1000 m2 tar i stort sett hela gården i anspråk, vilket bäddar för konflikter med de boende. Den tredje förskolan har en gård på ca 800 m2 ovanpå ett garage.
Då förskolegårdarna är så små och slitaget så stort kan ingen naturlig vegetation förekomma, endast plastgräs och gummimattor. Därmed har man uteslutit mycket som är viktigt i ett barns livsmiljö, som lövskugga heta dagar, kontakt med frisk grönska, gömställen och inte minst giftfria lekytor.
Skrivelsen maj 2019 finns här. Skrivelsen från 30 november är här. Kerstin Bodström, medlem i Bums, har också gett sina synpunkter på förslaget till detaljplan för Kylfacket i Slakthusområdet, läs det här. Och nedan hittar du Helena Frimans insändare i samma ämne till Dagens Nyheter.

dp-etapper-2018-10-30-01.jpg

Illustrationsplan 1_2500_sbk_med byggaktörer

Bums i Vinterviken

IMG-2691Ideella föreningen Vintervikens Trädgård ligger vackert belägen intill Mälaren, mellan Gröndal och Aspudden. Under sommaren presenterade Bums sig här med några små skyltar och vid skördemarknaden 1 och 15 september fanns vi på plats.  Försommarens sammanträde förlade vi till Vinterviken och passade då på att bli förevigade.

IMG-2689
Delar av Bums på plats, fr v: Bitte Liberg, Helena Friman, Dan Gordan, Elisabeth Edsjö, Eva Björklund, Annette Fahlsten, Clarissa Kugelberg, Tor Edsjö, Kerstin Wickman och Rebecka Tarschys.

Utelek och grönska – utrotningshotade tillgångar

I rasande takt bebyggs nu Stockholm, allt tätare och högre. Hur påverkas de utemiljöer som är barnens, dvs förskolegårdarna och skolgårdarna? Nittio procent av alla barn från ett till sex år går i förskolan och därefter är skolgången obligatorisk för alla. Vad avgör hur deras utemiljö ser ut? Vem bestämmer? Det frågar Kerstin Wickman i ett debattinlägg från Bums. Vart tog grönskan vägen?

Hur lite lek tål barnen?

I slutet av vecka 19 läste vi en ledare i Dagens Arenas nättidning som vi gärna vill sprida vidare. Skribenten Liv Beckström hade ställt frågan: Hur lite lek tål barnen? Hon tog upp en rad fakta som också oroar oss i BUMS: Tre av fyra fyraåringar rör sig för lite. Vart femte svenskt barn har övervikt… Minst 180 minuter per dag ska en ett förskolebarn röra sig enligt WHO. Men var ska barnen röra sig nu när all mark bebyggs och uteplatserna krymper drastiskt, som Liv Beckström påpekar. Vi i Bums undrar: Hur många alarm behövs, innan det sker en förändring?

Läs artikeln här, under ”Andra artiklar om förskolegårdar”:

Får barnen plats i framtidens städer?

Konferensen om barnens framtid i staden blev en fullsatt och fullspäckad heldag på ArkDes som tillsammans med bland annat Arwidssonstiftelsen och Bums stod som arrangör.
Om ni vill gå tillbaka och lyssna på någon föreläsning, eller sprida vidare, så hittarna ni filmerna från konferensen 20 mars på ArkDes Facebook-sida.
Del 1 av 3: https://www.facebook.com/ArkDes/videos/301980973827780/ (Moderator Veronica Hejdelind och Catharina Norlin)
Del 2 av 3: https://www.facebook.com/ArkDes/videos/2026516910983344/ (Emelie Brunge och Kenneth Ljung)
Del 3 av 3: https://www.facebook.com/ArkDes/videos/2291956881128383/ (Dean Kriellars, Charlie Eriksson, Sabina Vesterlund, Annemike Fontein, Emma AdBåge och panelsamtal)
Filerna är stora tillsammans, men om ni vill ha dem som pdf kan ni höra av er till Emma Franzén på på Folkhälsomyndigheten som var en av dem som deltog i planeringen av konferensen. emma.franzen@folkhalsomyndigheten.se

Fler ingångar:

Anton Karis reportage med Emelie Brunge och Catharina Nolin sändes den 20 mars i programmet Studio 1.
 
Debattartikel SvD
 
För er som inte redan sett detta har Henning Larsen arkitekter fått pris för en skola som uppmuntrar till rörelse inomhus så väl som utomhus.