Träffsäkert om barns utemiljö

29701012_O_1

Barns lek utomhus beskrivs på ett träffsäkert sätt i den nyligen utkomna Gropen med text och bild av Emma AdBåge, (Rabén & Sjögren). Boken, som blev Augustprisvinnare i november, berättar om ett stycke övergiven mark kring ett gammalt sandtag där allt är möjligt och fantasin får flöda fritt. Utmaningar och farligheter lockar, det går att göra fynd av olika slag och samarbete är nödvändigt för att klara alla projekt och konstruktioner.

Alla kan förstå varför skolgården ligger öde. Där finns bara det gamla vanliga. Men pedagogerna är oroliga. Barnen kan göra sig illa, de blir smutsiga, vad ska föräldrarna säga?

Gropen är en bok för alla: barn, vuxna och förskolepersonal. Den skulle kunna användas vid utbildning, föräldramöten och av alla inblandade i planeringen av barns utemiljö.

Vi i Bums ser den som en strålande illustration av det vi eftersträvar.

Elisabeth Edsjö